Wsparcie finansowe

Wesprzyj finansowo swoich kandydatów!

 

Komitet:

Numer konta:

Tytuł wpłaty:Zgodnie z art. 132 § 3 kodeksu wyborczego wpłaty mogą pochodzić wyłącznie od obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i muszą być dokonane na konto komitetu.