Książki i publikacje

Książki i publikacje


1. Urojony Bóg Richarda Dawkinsa
Udzieliłem odpowiedzi znanemu biologowi ewolucjoniście na jego książkę "Bóg urojony".


2. Czyste Serce
Książka, w której starałem się w obrazowy sposób podejść do jednego z najtrudniejszych zagadnień ludzkości, to znaczy dobra i zła.


3. Nowy totalitaryzm, wynaturzenie, samozagłada. Eutyfronika wobec zagrożeń współczensej cywilizacji.
W tym wystąpieniu (na konferencji naukowej pt. Współczesne oblicza zła) starałem się wykazać najbardziej newralgiczne punkty, które zagrażają naszej cywilizacji. Zaliczyłem do nich:

 - nowy totalitaryzm bazujący na nowoczesnej technologii,

- przebudowę ludzkiego genomu i genomu istot żywych,

- samozniszczenie przy pomocy nowoczesnej technologii wojskowej.