Książki i publikacje

Książki i publikacje

1.

Paweł Bloch: Urojony Bóg Richarda Dawkinsa

Odpowiedź znanemu biologowi ewolucjoniście na jego książkę "Bóg urojony".

Książkę można przeczytać pod wskazanym linkiem:

https://kpbc.umk.pl/dlibra/publication/195440/edition/200703/content

 

2.

Paweł Bloch: Nowy totaliteryzm, wynaturzenie, samozagłada. Eutyfronika wobec zagrożeń współeczensej cywilizacji.

Materiały z konferencji naukowej: Współczesne oblicza zła.

Jeżeli masz zarejestrowane konto w google play publikację można przeczytać nieodpłatnie na stronie:

https://play.google.com/store/books/details/Pawe%C5%82_Bloch_Nowy_totalitaryzm_wynaturzenie_samozag?id=11eaAwAAQBAJ&hl=en_US&gl=US