Pomoc, instrukcje i dokumenty informacyjne

Poradnik dla użytkownika

Jak założyć konto użytkownika?

Wchodzimy na ikonkę zaloguj, następnie przechodzimy do panelu rejestracji. Uzupełniamy nazwę użytkownika, mail i hasło. Nazwę użytkownika lub hasło można zmienić w ustawieniach po zalogowaniu. Nie można zmienić nazwy mail. Mail jest niewidoczny dla innych osób w serwisie i służy autoryzacji konta, przekazywania informacji z Serwisu oraz procedurze zmiany hasła.

Jak założyć konto kandydata?

 Konto kandydata może założyć wyłącznie osoba, która będzie startować w wyborach. Trzeba  przynależeć do zarejestrowanego komitetu wyborczego i wnieść opłatę.  Aby założyć konto kandydata najpierw należy założyć konto zwykłe, co zostało opisane w zakładce „Jak założyć konto użytkownika”. Po zalogowaniu przechodzimy do linku „Uzupełnij dane kandydata” lub ustawienia. Aby kandydat pojawił się na liście kandydatów pokazywanych w Serwisie musi uzupełnić wszystkie obowiązkowe rubryki: nazwa stanowiska, na które startuje, region, komitet wyborczy oraz numer okręgu wyborczego. UWAGA: po wyborze stanowiska, pokażą się ikony z określeniem lokalizacji (regionu). Koniecznie należy wypełnić je poprawnie, inaczej kandydatura będzie się pokazywała nieprawidłowo w Serwisie. Wybraną lokalizację należy zatwierdzić przyciskiem „Dodaj region”. Startując do rady powiatu należy podać w pierwszej kolejności województwo oraz powiat i zatwierdzić wybór. Następnie należy podać nazwy poszczególnych gmin, wchodzących w skład okręgu wyborczego, z którego startuje kandydat do rady powiatu i zatwierdzić każdą z osobna. Każdy obszar, który będzie wyświetlany w serwisie pokaże się poniżej wraz z możliwością jego usunięcia (śmietnik). Zakazane jest dodawanie regionów, które nie wchodzą w skład okręgu wyborczego kandydata. UWAGA: Należy pamiętać o zapisywaniu uzupełnianych danych!

Po wyborze regionu należy dodać swój komitet wyborczy. Wpisujemy go ręcznie lub wybieramy z listy, która będzie się rozwijała automatycznie po wpisywaniu pierwszych liter. Zatwierdzamy klikając: „Zapisz od razu nazwę komitetu”. Od tego momentu kandydatura będzie już wyświetlała się w Serwisie ale komitet nie będzie jeszcze podlinkowany. Jeżeli nazwa komitetu pojawiła się na stronie po raz pierwszy, wówczas po zatwierdzeniu jego nazwy pojawi się komunikat żeby „założyć profil ugrupowania w naszym serwisie jednym kliknięciem”. Klikamy na link a następnie zatwierdzamy domyślnie uzupełnioną rubrykę „Utwórz ugrupowanie wyborcze”. Jeżeli założyłeś po raz pierwszy ugrupowanie wówczas zostanie ono automatycznie powiązane z kontem. Właściciel konta jest również administratorem komitetu o nazwie, którą wpisał. Od teraz inni użytkownicy nie będą mogli już założyć komitetu o takiej samej nazwie ale będą musieli się do niego przypisać w postaci członkostwa. Twój komitet został już podlinkowany. Aby zmienić nazwę komitetu musisz usunąć całą grupę wyborczą i utworzyć ją na nowo z nową nazwą. Aby komitet prezentował się atrakcyjnie należy uzupełnić informacje o jego celach i zaprosić jego członków.

 

 Czy jest obowiązek wniesienia opłaty?

Konto zwykłe jest nieodpłatne. Natomiast za konto kandydata w wyborach musi być wniesiona opłata. Zgodnie z Kodeksem Wyborczym (art. 132) komitetom nie wolno przyjmować żadnych korzyści majątkowej o charakterze niepieniężnym z wyjątkiem opisanych w art. 132 par. 5. Nikomu również nie wolno udzielać takiej korzyści pod rygorem art. 507 Kodeksu Wyborczego. Wchodząc w ustawienia konta należy uzupełnić dane komitetu oraz wnieść opłatę.

 

Jak utworzyć link do Komitetu Wyborczego na liście kandydatów?

Aby utworzył się link należy utworzyć ugrupowania wyborcze i zatwierdzić w ustawieniach profilu przyciskiem „zapisz”. Aby utworzyć link do komitetu wyborczego nazwa utworzonego ugrupowania i nazwa komitetu musi być taka sama. Jeżeli będzie różna, pojawi się komunikat informujący o tym na stronie.

 

Funkcje zakładek:

Aktywność: każda aktywność użytkownika w serwisie (dodawanie artykułów, filmów, organizowanych spotkań itp.) będzie widoczna w skróconej formie właśnie w aktywności. Z pozycji własnego profilu widać w pierwszej kolejności aktywności obserwowanych osób. W ustawieniach aktywności można zaznaczać jakie jej formy mają się wyświetlać (np. dodany artykuł, nowa grupa inicjatyw społecznych itp.)

O mnie: to miejsce w którym można przekazać podstawowe informacje o sobie

Profil światopoglądowy: to zestaw ponad 100 pytań, na które warto udzielić odpowiedzi aby nasz światopogląd mogli poznać inni.

Książki i publikacje: osoby, które dysponują własnymi publikacjami mogą w tym miejscu umieścić ich tytuły. Funkcja ta pojawi się wyłącznie wtedy, gdy użytkownik doda jakąś nazwę publikacji.

Moje artykuły i felietony: miejsce w którym każdy użytkownik może umieścić własne publikacje. Będą one wyświetlały się w lokalizacji zaznaczonej w artykule lub felietonie. Można umieszczać tam filmy z konta youtube (należy dodać link „udostępnij” – UWAGA: link z paska adresu jest nieaktywny!)  własne zdjęcia lub nagrania (mp3 lub m4a).

Wypowiedzi i dyskusje: miejsce w którym zamieszcza się aktualne, krótkie informacje. Można je komentować, jak również każdy może umieścić tam własne zapytania (np. pytanie do kandydata).

Grupy inicjatyw społecznych: rodzaj organizacji społecznej ukierunkowanej na osiągnięcie określonego celu.

Ugrupowanie wyborcze: rodzaj organizacji o charakterze politycznym, np. komitet wyborczy.

Mój program wyborczy: jest to miejsce, w którym można zaprezentować swój punkt widzenia na sprawy związane z potrzebami społecznymi. Można dodawać zdjęcia.

Spotkania z wyborcami: uzupełniając tą rubrykę nie zapomnij wpisać miejsca i czasu spotkania. Zlokalizuj również koniecznie gminę, w której będzie spotkanie aby wyświetlało się jako ogłoszenie w tym regionie.

Popierają mnie: jest to lista osób, które wspierają daną kandydaturę. Jeżeli ktoś ma grono popierających go osób warto aby wpisały się one wraz z krótkimi referencjami. Aby udzielić poparcia wystarczy tylko  zarejestrować konto i być zalogowanym. Kandydat może także usunąć niechciane wpisy w tej zakładce.

Udziel poparcia: każdy zalogowany użytkownik, może udzielić poparcia swojemu kandydatowi wchodząc na jego profil. Może również w każdej chwili odwołać swoje poparcie.

Wesprzyj finansowo: zgodnie z Kodeksem Wyborczym każdy Polak, zamieszkały na terenie Rzeczypospolitej może dokonać wpłaty na rzecz komitetu wyborczego. W ustawieniach należy podać nazwę komitetu, numer konta oraz tytuł płatności. Po podaniu tych danych będą one wyświetlały się w zakładce wesprzyj finansowo.

Pomoc organizacyjna: w art. 132 Kodeksu Wyborczego przewidziano dopuszczalną prawnie pomoc, którą można nieodpłatnie udzielić w kampanii wyborczej. Warto podać w ustawieniach swoje dane kontaktowe, a będą wyświetlać się one w tej zakładce. Osoby, które będą chciały udzielić wsparcia komitetowi mogą to uczynić kontaktując się między innymi pod te dane.

Zgromadzenia i inicjatywy: jest to miejsce, w którym można opublikować ogłoszenie organizowanego zgromadzenia albo podjęcia inicjatywy społecznej. Należy podać lokalizację (gminę) aby wyświetlała się ona w danym regionie. Należy także pamiętać aby podać dokładne miejsce i czas organizowanego zgromadzenia.

 

Przyciski szybkiego uruchamiania:

Wesprzyj: jest to skrót do zakładki „Wesprzyj finansowo”

Blokuj: każdego użytkownika można zablokować uniemożliwiając mu dokonywania wpisów na swoim profilu.

Obserwuj: jeżeli doda się osobę do obserwowanych, jej aktywności będą wyświetlać się na bieżąco w moim profilu, dzięki czemu nie trzeba wchodzić na profil tego użytkownika aby dowiedzieć się czy przejawił on jakąś aktywność.

Napisz: jest to komunikator pocztowy z użytkownikami.

Poleć na facebooku: funkcja polecenia czyjegoś wpisu lub profilu na facebooku.

Zaproś: jeżeli założy się grupę inicjatyw społecznych albo ugrupowanie wyborcze wówczas można zaprosić do niej innego użytkownika.

Dołącz: jeżeli wejdzie się na profil grupy można wysłać prośbę o przyjęcie.