Pomoc, instrukcje i dokumenty informacyjne

Ochrona danych osobowych

Informacje na temat praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Celem przetwarzania danych jest umożliwienie stworzenia konta internetowego i korzystania z jego funkcji w Serwisie wybierajmy.pl. Dane przetwarza się zgodnie z zasadą minimalizmu. Podstawą prawną jest zgoda osoby, której dane dotyczą (RODO 6,1a) lub umowa. Każdy ma wgląd w swoje dane i może je modyfikować oraz usuwać. Można kontaktować się z Administratorem danych w celu pozyskania informacji na temat swoich danych. Administratorem danych jest Paweł Bloch, kontakt blochpawel@gmial.com. Kontakt do inspektora danych osobowych: jawolenus@gmial.com. Kategorią odbiorców danych są użytkownicy Serwisu wybierajmy.pl. Dane osobowe są przechowywane do chwili usunięcia konta, usunięcia danych przez użytkownika, odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub niezalogowania się w Serwisie w przeciągu kilku lat (RODO 13,2,a). Każdy, którego dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Każdy ma prawo do cofnięcia z pozycji ustawień w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (RODO 13,2,c). Od strony użytkownika dane zabezpieczone są procedurą logowania. Ze strony administratora dane zabezpieczone są zgodnie z podstawowymi zasadami programowania. Na działania niezgodne z prawem, każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru GIODO. Podawanie danych nie jest wymogiem ustawowym ale odbywa się na podstawie zgody lub umowy. Nikt nie jest zobowiązany do podawania swoich danych osobowych. Konsekwencją niepodania danych jest niemożność zlokalizowania osoby przez użytkowników Serwisu. Jeżeli użytkownik korzysta z płatnej usługi Serwisu, podaje także swoje dane w celu umożliwienia rozliczenia finansowego. Administrator nie profiluje osób w oparciu o posiadane przez siebie dane ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji. Korzystając z Serwisu każdy zakładając konto otrzymuje informacje na temat praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz prośbę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.