Pomoc, instrukcje i dokumenty informacyjne

JAK DOBRZE STWORZYĆ SWÓJ PROFIL WYBORCZY BY WYGRAĆ WYBORY

 

Zakładanie profilu kandydata; infomracje podstawowe

Aby profil kandytata był widoczny na stronie w poszczególnych gminach i mapach konieczne jest uzupełnienie danych kandydata: stanowiska, lokalizacji oraz danych komitetu wyborczgo. Aby konto było aktywne (zgodnie z obowiązującym prawem art. 132 kodeksu wyborczego) musi także zostać opłacone z rachunku komitetu wyborczego. (Poradnik dla kandydata dostępny jest w stopce).

Zakładanie profilu - krok po kroku

Poniżej w sześciu punktach podane są dane konieczne do tego aby kandydatura była widoczna w serwisie. Wszystkie zapisywane informacje zawsze można zmienić.

1. Po zarejestrowaniu konta wejdź w zakładkę: "Uzupełnij dane kandydata".

2. Wybierz z listy stanowisko, na które kandydujesz. Po dokonanym wyborze rozwinie się lokalizacja.

3. Wybierz lokalizację. (W przypadku rady gmin podaj numer okręgu; w przypadku rady sejmiku woj. oraz rady powiaru wybierze wszystkie regiony po kolei, które wchodzą w skład Twojego okręgu).

4. Podaj nazwę komitetu wyborczgo, z którego startujesz oraz jego dane.

5. Koniecznie zapisz zmiany.

6. Zgodnie z obowiązującym prawem (art. 132 kodeksu wyborczego), dokonaj opłaty aktywującej konto kandydata.

Od tej chwili kandydatura będzie wyświetlała się w Serwisie.

Dane opcjonalne:

Jeżeli chcesz aby komitet wyborczy był podlinkowany na liście kandydatów, wówczas stwórz swoje ugrupowanie wyborcze a następnie przejdź w ustawienia i połącz profil kandydata z ugrupowaniem wyborczym (nazwy komitetu oraz ugrupowania wyborczego muszą być takie same). Nie zapomnij zapisać danych.

 

O mnie

Jeżeli chcesz aby Twój profil był czytelny i interesujący w pierwszej kolejności uzupełnij zakładkę „O mnie”. Można tu podać takie dane jak: ukończone szkoły, przebieg pracy zawodowej, zdobyte doświadczenie, osiągnięcia, zainteresowania, wyróżnienia a nawet poglądy na świat. Pamiętaj o zapisaniu treści, które wpisujesz, inaczej będą one wykasowane. Jeżeli chcesz poświęcić więcej czasu na przygotowanie opisu odznacz: "Pokazuj w serwisie", a następnie kliknij zapisz. Przygotowywana publikacja będzie wówczas widoczna tylko dla Ciebie i będziesz mógł do niej wrócić w innym czasie. Zwróć uwagę, że zakładki profilowe (O mnie, Profil światopoglądowy, Książki i publikacje i kolejne) będą się pokazywać w Serwisie dopiero wówczas, gdy zostaną w jakiejkolwiek formie uzupełnione.

 

Dodawanie zdjęcia profilowego

Aby profil był atrakcyjny wejdź w ustawienia i dodaj swoje zdjęcie. Potwierdź przyciskiem zapisz. Fotografia zostanie automatycznie przeskalowana. Jeżeli jest ona dużych rozmiarów, dodawanie może zająć chwilę czasu. Jeżeli ponownie zapisujesz zdjęcie, aby się poprawnie wyświetlało należy odświeżyć stronę naciskając klawisz f5.

 

Profil światopoglądowy

Jest to narzędzie, dzięki któremu wyborcy mogą lepiej dopasować swojego kandydata według własnych preferencji. Do każdego pytania można dodać komentarz wyjaśniający. Uzupełnij jeżeli chcesz być postrzegany jako wyrazisty, zdeklarowany w poglądach kandydat.

 

Książki i publikacje

Zakładka ta będzie widoczna w Serwisie (podobnie jak inne zakładki) wyłącznie gdy zostanie uzupełniona. Jeżeli ktoś jest autorem publikacji warto przytoczyć ich tytuły. Posiadane publikacje dobrze świadczą o kandydacie.

 

Ustawienia

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojego profilu w tym w szczególności podlinkować swój profil z komitetem wyborczym lub ugrupowaniem, którego jesteś administratorem lub członkiem. Podlinkowany komitet lub ugrupowanie będzie wyświetlać się na liście kandydatów w wyborach. W ustawieniach możesz również podać swoje dane kontaktowe i numer konta dla osób/wyborców chcących wspierać Twoją kandydaturę w wyborach (zakładki:  „Wesprzyj finansowo” oraz „Pomoc organizacyjna”).

 

Artykuły i felietony

Jeżeli dostrzegasz jakieś problemy w swojej gminie lub w państwie albo masz jakieś przemyślenia, warto o tym napisać w formie artykułu lub felietonu. Będą one czytane przez wyborców i różnych użytkowników Serwisu. Wystarczy, że wejdziesz na zakładkę „Moje artykuły i felietony” a następnie klikniesz „dodaj”. Uzupełnij treść swojej publikacji i dokonaj dobrego wyboru jej lokalizacji, aby czytelnikami były najbardziej zainteresowane osoby. Publikację będzie można odczytać również wybierając na mapce  region, w którym artykuł jest zlokalizowany a następnie klikając pod mapką link „Informacje z regionu”. Jest więc to dodatkowe miejsce na stronie, które służy wzmocnieniu kandydatury. Warto dodać, że każdy użytkownik, niezależnie czy kandyduje czy nie, może umieszczać swoje artykuły w Serwisie.

 

Dodawanie filmu

Nagranie filmu jest bardzo wartościową formą prezentacji swojej osoby, poglądów lub problemów społecznych. Aby dodać film musi być on umieszczony w serwisie youtube a następnie należy wkleić link „Udostępnij”. UWAGA: Nie można dodawać zwykłego linku z pasku adresu! Link musi pochodzić z funkcji znajdującej się pod filmem youtube o nazwie „Udostępnij”.

 

Dodawanie filmu w zakładce „Oglądaj”

Aby dodać film w zakładce „Oglądaj” należy najpierw dodać film do artykułu lub felietonu. Zaznacz: „zgłoś film również do emisji w zakładce „Oglądaj”. Pamiętaj aby dodając film wkleić link youtube z zakładki „Udostępnij”. Film nie wyświetli się jeżeli będzie podany link z paska adresu. Filmy w zakładce „Oglądaj” mają charakter ogólnopolski i podlega wcześniejszej weryfikacji. Jest to dodatkowe miejsce, w którym warto prezentować swoją kandydaturę, szczególnie jeżeli chce się startować również w następnych wyborach.

 

Dodawanie zdjęć

Do artykułu warto dodawać zdjęcia bo zwiększa to w znaczący sposób jego atrakcyjność. Zdjęcie może być zwyczajną fotografią nawet w dalekiej formie kojarzoną z treścią artykułu.

 

Dodawanie nagrań mp3 i m4a do artykułu

Jeżeli chcesz możesz również dodać nagranie audio. Pamiętaj aby format pliku był odpowiedni: mp3 lub m4a.

 

Wypowiedzi i dyskusje

Jest to miejsce, w którym warto aktywnie się udzielać. Jeżeli chcesz w krótkiej formie przekazać jakąś treść, apel, spostrzeżenie, można to w tym miejscu zrobić. Użytkownicy również będą mogli dodać swoje spostrzeżenia w formie bezpośredniego wpisu na stronie albo w formie komentarza. Właściciel profilu może usuwać treści, które uzna za niewłaściwe. Może także zablokować użytkownika, jeżeli jego wpisy naruszają zasady dyskusji.

 

Grupy inicjatyw społecznych

Jeżeli chcesz rozwiązywać problemy społeczne nie czyń tego sam lecz w grupie. Załóż grupę inicjatyw społecznych wraz z kilkoma osobami, określ cel i podstawowe założenia. W grupie osób łatwiej jest osiągnąć określone efekty. Wyborcy również mogą zobaczyć, że aktywnie działasz z innymi ludźmi na rzecz regionu, w którym kandydujesz. Określ jej lokalizację. Będzie można do niej przejść wybierając na mapce najpierw region, w którym grupa jest zlokalizowana, a następnie klikając pod mapką w link „Grupy inicjatyw społecznych”. Jest więc to dodatkowe miejsce na stronie, które służy wzmocnieniu kandydatury.

 

Ugrupowanie wyborcze

Jeżeli grupa osób, z którym pracujesz ma charakter polityczny, warto założyć ugrupowanie wyborcze. Będzie można je połączyć z własnym profilem (podlinkować) na liście kandydatów. Ugrupowanie wyborcze można założyć przy zakładaniu konta kandydata, lub później wybierając funkcje „Ugrupowania wyborcze”. Ugrupowanie wyborcze jest kolejnym miejscem, w którym można wzmocnić znacząco swoją kandydaturę i kandydaturę innych osób wchodzących w skład ugrupowania np. komitetu. Wyborcy wybierając na mapce region, z którego startuje kandydat i zarazem w którym zlokalizowane jest ugrupowanie wyborcze (np. komitet) pod mapką mogą wybrać zakładkę „Ugrupowania wyborcze” i zobaczyć także cel, założenia i aktywność takiego ugrupowania.

 

Mój program wyborczy

Jest to najważniejsze miejsce w profilu kandydata. Należy zwrócić szczególną uwagę na jakość prezentowanego programu i jego odbiór społeczny. Jest to wizytówka wyborcza, dlatego należy uzupełnić ją ze szczególną starannością, może bowiem decydować o ostatecznym sukcesie lub porażce.

 

Spotkania z wyborcami

Jeżeli planujesz spotkanie z wyborcami lub już się ono odbyło warto w tym miejscu przygotować odpowiedni materiał przy wykorzystaniu nagrań i zdjęć. Zakładka „Spotkania z wyborcami” wyświetla się na głównej stronie gmin, powiatów i województw co jest doskonałym miejscem do zareklamowania się wyborcom.

 

Popierają mnie

Warto aby lista osób popierających kandydata była długa, wówczas będzie robiła  wrażenie, że kandydat cieszy się dużym poparciem społecznym. Najbardziej wartościowe opinie mogą udzielić przyszli wyborcy, dlatego należy w szczególny sposób zabiegać o ich poparcie. Poprzeć kandydata może każdy zalogowany użytkownik Serwisu, niezależnie od swojej aktywności. Najlepiej prezentują się osoby, które dodały zdjęcie do swojego profilu.

 

Wesprzyj finansowo

Aby skutecznie przeprowadzić kampanię należy zebrać na ten cel odpowiednie środki finansowe. Jeżeli kandydatura będzie dobrze przygotowana wyborcy sami mogą ją wspierać. W ustawieniach należy podać nazwę komitetu  wyborczego, jego numer konta i tytuł przelewu. Dane te będą automatycznie wyświetlać się w zakładce „Wesprzyj kandydata”.

 

Pomoc organizacyjna

Dobrze przygotowany profil może spowodować, że część osób może skłonić się by wspierać swojego kandydata (komitet) również organizacyjnie. Kodeks wyborczy dopuszcza nieodpłatne formy pomocy, które zostały wyraźnie opisane w tej zakładce. W ustawieniach dobrze jest podać numer telefonu lub email aby osoba zainteresowana od razu mogła skontaktować się w celu udzielenia prawnie dopuszczalnej pomocy.

 

Zgromadzenia i inicjatywy

Każdy aktywny działacz z czasem napotyka na problemy większej rangi, które wymagają wzmożonej aktywności np. poprzez organizowanie zgromadzeń lub inicjatyw społecznych. Jest to miejsce, w którym warto zaprezentować się jako dobry organizator. Organizowane zgromadzenia będą wyświetlać się także pod mapką w każdej gminie. Jest to kolejne miejsce do wzmocnienia swojego pozytywnego wizerunku w wyborach.