Spotkania z wyborcami

KWW Łączy Nas Sanok przedstawił program i kandydatów do Rady Miasta

dn. 28.09.2018 godz.17:06

przedstawienie-programu-sanok-6.jpg

Dawka najlepszej energii 6 września 2018 r. dla wielu sanoczan będzie ważnym dniem. Dniem, w którym podjęli decyzję o tym, komu chcą powierzyć przyszłość swojego miasta na najbliższych 5 lat. Sala Gobelinowa, gdzie zorganizowano konwencję wyborczą Komitetu Wyborczego Wyborców Łączy Nas Sanok, pękała w szwach. Tak, jak zakładali założyciele ruchu: przyszli ludzie w różnym wieku, różnych zawodów i środowisk, także emeryci. Sanok, tak jak go rozumieją i charakteryzują ludzie, skupieni wokół Tomasza Matuszewskiego – naprawdę łączy!

Program KWW Łączy Nas Sanok przedstawił lider ruchu. Powiedział, że Sanok jest Miastem Rodzin, rodzin wielopokoleniowych, i właśnie taka wielopokoleniowa rodzina jest w centrum uwagi wszystkich działań, zawartych w programie wyborczym. Poczynając od kompleksowego rozwoju najmłodszych, wspartego systemem stypendialnym, gdzie nauka i sport, serwowane przez specjalistów, mają być w zasięgu ręki, poprzez godziwą pracę i zarobki rodziców, po opiekę senioralną, rozumianą także jako dostęp do wszelkiego rodzaju dóbr kultury, zachętę do aktywności fizycznej, rehabilitacji – tak, aby jesień życia dla sanoczan była wyłącznie pogodna.

Dbałość o infrastrukturę, remont dróg – solidny i kompleksowy, nowe inwestycje, między innymi kładka nad Sanem, dla pieszych i rowerzystów, łącząca Błonie z terenem popularnych Sosenek, budowa mostu na Białą Górę – Tomasz Matuszewski, powołując się na swoje doświadczenia w pozyskiwaniu środków unijnych oraz na rozmowy, prowadzone niedawno w departamentach kilku ministerstw podkreślił, że program KWW Łączy Nas Sanok to nie tylko słowa, lecz rozpisana krok po kroku strategia działania. – Nie tylko mówimy o tym wszystkim. My to naprawdę zrobimy! – usłyszeli na koniec zebrani w Sali Gobelinowej goście.

Pośród wielu ważnych zdań podczas konwencji padło i takie: sanoczanie muszą rodzić się w Sanoku. Nowoczesna izba porodowa to jedno z głównych założeń filaru BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE. Dwa pozostałe to ROZWÓJ I PRACA oraz KULTURA I SPORT.

Tomasz Matuszewski przedstawił kandydatów na radnych. – Jesteśmy jak duża sanocka rodzina – mówił, prezentując przedstawicieli poszczególnych dzielnic, którzy będą ubiegać się o mandaty w swoich okręgach. W imieniu radnych podpis pod programem wyborczym, zaprezentowanym przez Tomasza Matuszewskiego, kandydata na burmistrza złożył Andrzej Romaniak, kandydujący ze Śródmieścia.

Obok Tomasza Matuszewskiego stanęli jego żona, Monika i młodszy syn, Adaś. Były oklaski i spontaniczne wiwaty. Wiele, bardzo wiele dobrej energii.

Wychodziliśmy wszyscy z Sali Gobelinowej ze szczerym uśmiechem na ustach. Kto był – nie zaprzeczy…

O szczegółach programu (m.in. kompleksowe oczyszczenie Sanu, obniżenie kosztów ogrzewania w budownictwie wielorodzinnym, dopłata do wymiany pieców w budownictwie jednorodzinnym) można porozmawiać w siedzibie sztabu KWW Łączy Nas Sanok na ul. Cerkiewnej 2

Galeria zdjęć

przedstawienie-programu-sanok-6.jpg

przedstawienie-programu-sanok-5.jpg

przedstawienie-programu-sanok-4.jpg

przedstawienie-programu-sanok-1.jpg

przedstawienie-programu-sanok-9.jpg