Wsparcie finansowe

Wesprzyj finansowo swoich kandydatów!

 

Komitet: KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁĄCZY NAS SANOK

Numer konta: 47 8642 1184 2018 0056 9813 0001

Tytuł wpłaty: Dla KW Łączy Nas SanokZgodnie z art. 132 § 3 kodeksu wyborczego wpłaty mogą pochodzić wyłącznie od obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i muszą być dokonane na konto komitetu.