Rejestracja

nazwa (podpis)

email (login)

hasło

potwierdź hasłooświadczam, że akceptuję postanowienia regulaminu serwisu Wybierajmy.pl

Informacje na temat praw związanych z przetwarzaniem danychosobowych

Administratorem danych Serwisu Wybierajmy.pl jest NETinnowacje Paweł Bloch NIP 9542589991 z siedzibą w Katowicach, kontakt: biuro@netinnowacje.pl. Celem przetwarzania danych jest umożliwienie stworzenia konta internetowego i korzystania z jego funkcji w Serwisie Wybierajmy.pl. Dane przetwarza się zgodnie z zasadą minimalizmu. Podstawą prawną jest zgoda osoby, której dane dotyczą (RODO 6,1a) lub umowa. Każdy ma wgląd w swoje dane i może je modyfikować oraz usuwać. Można kontaktować się z Administratorem danych w celu pozyskania informacji na temat swoich danych. Kategorią odbiorców danych są użytkownicy Serwisu Wybierajmy.pl. Dane osobowe są przechowywane do chwili usunięcia konta, usunięcia danych przez użytkownika, odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych lub niezalogowania się w Serwisie w przeciągu czterech lat (RODO 13,2,a). Każdy, którego dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Każdy ma prawo do cofnięcia z pozycji ustawień w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (RODO 13,2,c). Od strony użytkownika dane zabezpieczone są procedurą logowania. Z strony administratora dane zabezpieczone są zgodnie z podstawowymi zasadami programowania. Na działania niezgodne z prawem, każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru GIODO. Podawanie danych nie jest wymogiem ustawowym ale odbywa się na podstawie zgody lub umowy. Nikt nie jest zobowiązany do podawania swoich danych osobowych. Konsekwencją niepodania danych jest niemożność zlokalizowania osoby przez użytkowników Serwisu. Jeżeli użytkownik korzysta z płatnej usługi Serwisu, podaje także swoje dane w celu umożliwienia rozliczenia finansowego. Administrator nie profiluje osób w oparciu o posiadane przez siebie dane ani nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji. Korzystając z Serwisu każdy zakładając konto otrzymuje informacje na temat praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz prośbę o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych przez NETinnowacje Paweł Bloch z siedzibą w Katowicach NIP 9542589991 kontakt biuro@netinnowacje.pl w celu umożliwienia stworzenia konta internetowego i korzystania z jego funkcji w serwisie Wybierajmy.pl. Podstawą prawną jest moja zgoda na przetwarzanie danych (RODO 6,1a oraz RODO 13c).