Artykuł

Błędy logiczne w politycznej dyskusji - odwoływanie się do natury

dn. 31.07.2018 godz.22:16

Zapraszam na serię filmików poświęconych błędom logicznym / zabiegom sofistycznym, stosowanych w dyskusjach politycznych. W tym odcinku zanalizję błąd "odnoszenia się do natury".

Odwoływanie się do natury jest formą argumentowania, kiedy coś jest postrzegane jako dobre ponieważ jest “naturalne”, lub złe, ponieważ jest “nienaturalne”. Odwoływanie się do natury jest błędem logicznym ponieważ założenia są nieprawdziwe. Nie wszystko co jest naturalne, jest dobre; nie wszystko co jest nienaturalne, jest złe. Są rzeczy, które mogą być dobre lub złe w zależności od dawki lub częstotliwości stosowania. I wreszcie, wiele rzeczy nie da się łatwo zaklasyfikować jako “naturalnych” lub “nienaturalnych”. Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN: "Przynajmniej od czasów Traktatu o Naturze Ludzkiej Davida Hume’a rozumiemy, że nie należy twierdzić o tym jak powinno być, na podstawie tego jak jest. Biologowie ewolucyjni bardziej może niż inni uczeni są świadomi tego, że normy etyczne nie mogą być wyprowadzane na podstawie tego, co naturalne lub powszechne w przyrodzie. Dobitnie przekonuje o tym wzmiankowany wyżej przykład dzieciobójstwa. Ewolucja nie tworzy żadnych norm, to społeczeństwa je tworzą. Próby posługiwania się przy tym źle rozumianą teorią ewolucji bardzo źle się kojarzą, służyły bowiem w przeszłości do uzasadniania rasizmu i krzewienia nietolerancji" Wreszcie, naturalność jest często stosowana jako synonim dla “normy społecznej”. W takim wypadku “nienaturalnym” nazywane jest to, co różni się od postaw, poglądów czy praktyk większości społeczeństwa. Najczęściej taki argument stosowany jest w przypadku mniejszości seksualnych. Najprostszą formą obalenia argumentu o naturalności w kontekście normy społecznej jest wykazanie jego absurdalności poprzez wykazanie atrybutów, które również nie są “normalne”, ale nie są złe: Wysokie IQ Wysoki lub niski wzrost Wyjątkowo dobrze zbudowane ciało Itd.

Galeria zdjęć

naturefallacy#1.png