Artykuł

DEMOKRACJA - CZY TO NAJGORSZY SYSTEM POLITYCZNY I SAMO ZŁO?#7 ROZKMINA

dn. 22.08.2018 godz.12:55

Winston Churchill rzekł kiedyś, że "demokracja jest najgorszym systemem, lecz nie wymyślono nic lepszego". Dziś rozkmina pokrótce podsumowująca silne i słabe strony (liberalnej) demokracji. Najczęściej krytykowana forma demokracji to jakby demokracja "klasyczna" albo "czysta", w znaczeniu, że mówimy tu o systemie, gdzie wszystkie decyzje zapadają pod wpływem głosowania wszystkich obywateli. Arystoteles uważał demokrację za bardzo zły, perwersyjny wręcz system, bowiem mądrość zawsze była cnotą deficytową, a głupoty nigdy nie brakowało - więc oparcie władzy politycznej na głupiej większości, zamiast powierzyć ją mądrej mniejszości musi prowadzić do zguby. Natomiast filozof doby oświecenia John Stuart Mill dowodził, że demokracja w istocie może być najgorszym rodzajem tyranii. Bowiem tyrania jednego dyktatora lub jednej klasy społecznej, jakkolwiek bolesna i tragiczna, jest zawsze ograniczona w tym sensie, że gdy przyjdzie do konfrontacji zbrojnej uciskanych jest zawsze wielokrotnie więcej niż uciskających. Takie tyranie albo muszę się pilnować, albo zawsze mogą być szybko, jakkolwiek krwawo, obalone. Tyrania pełnej demokracji natomiast, wedle Milla , polegać miała na tym, że jeżeli większość postanowi uciskać w jakiś sposób mniejszość (vide niewolnictwo w USA w swoim czasie) to możliwość obalenia tego procederu jest bardzo mała. Jednocześnie krytyka demokracji rozumianej w tej "czystej" formie nie jest do końca zasadna względem demokracji liberalnej, która ma wpisaną w siebie pewne mechanizmy, które przed tyranią większości miałyby nas chronić. Słynny trójpodział władzy, tzn. ograniczenie władzy państwowej poprzez jej rozbicie w taki sposób, aby jedna osoba czy grupa nie mogła stanowić pełni władzy, konstytucja jako zestaw praw, których trzeba się trzymać i nie można zmienić bez nadzwyczajnej większości, i wynikające często z konstytucji jednostkowe prawa obywatelskie to wszystko forma zabezpieczenia się przed tyraniczną formą demokracji. W dodatku historia nas uczy, że nie ma władzy, polityki czy ideologii, która by wszystkich łączyła. Wiele systemów rządów, nie mogąc usatysfakcjonować lub wręcz walcząc z niektórymi członkami społeczeństwa, prowadziło do lub wręcz padało pod naciskiem protestów i rewolucji. Demokracja w zamierzeniu ma być systemem rządów, który zmianę władzy jak i podziały społeczne rozwiązuje w sposób pokojowy i proceduralny.

Galeria zdjęć

18.jpg