Cud gospodarczy i upadek Japonii (1990-1995)

W pierwszej połowie lat 90-tych Japonia była największym wierzycielem świata. Do Japonii należało 10 największych banków świata. PKB Japonii w roku 1995 było 38 razy większe od PKB Polski. PKB per capita Japonii było 50% wyższe niż Stanów Zjednoczonych. Największa giełda na świecie znajdowała się w Tokio i dokonywało się na niej 60% światowych obrotów papierami wartościowymi, trzecia co do wielkości była giełda w Osace. 1 metr kwadratowy ziemi budowlanej w Tokio wart był 215.000 dolarów. Wartość nieruchomości 11 hektarów parku z pałacem cesarskim była równa wszystkim nieruchomościom stanu Kalifornia, który był około 3,9 mln razy większy ... Wartość nieruchomości całej Japonii była 4 razy większa niż wartość nieruchomości całych Stanów Zjednoczonych, które są 25 razy większe od Japonii ...Skomentuj filmem


Dodaj komentarz