Program

29.01.2019

Pełny program

Cud Gospodarczy III Rzeszy

Cud Gospodarczy III Rzeszy, czyli Niemiecki Cud Gospodarczy 1933-1939

● w 1932 r. było 141tys. domów mieszkalnych, w 1934 - 284tys.

● dochód narodowy wzrósł ponad dwukrotnie,

● przemysł ciężki i zbrojeniowy zwiększył moce ponad dwukrotnie,

● produkcja stali wzrosła ponad czterokrotnie,

● wydobycie rud żelaza wzrosło prawie pięciokrotnie.

● wskaźnik produkcji dóbr przemysłowych wzrósł ponad dwukrotnie, w tym …dóbr inwestycyjnych ponad trzykrotnie.

● Zbudowano od podstaw przemysł włókien sztucznych, produkcję syntetycznej …benzyny i kauczuku, a w produkcji aluminium Niemcy wysunęły się na …pierwsze miejsce w świecie.

● W przemyśle samochodowym zatrudnienie wzrosło z 65tys. (1933 r.) do …220tys. (1938 r.).Skomentuj filmem


Dodaj komentarz