Artykuł

Czy 1,63% poparcia dla Komitetu Polska Jest Jedna to dobry wynik?

dn. 30.10.2023 godz.13:34

wyniki wyborow2023.png

Kiedy sondażownie opini publicznej zaczęły ujmować poparcie dla partii Polska Jest Jedna, zdaje się, że było to dla wielu sporym zaskoczeniem. Co to za ugrupowanie? Skąd się wzięło? Czy dostanie się do sejmu? Kto je popiera i dlaczego?

Ostateczny uzyskany wynik PJJ wyniósł 1,63%, czyli około 350 tyś. oddanych głosów. Gdy patrzy się na ugrupowania, które otrzymały kilka milionów głosów, to wynik ten wydaje się niemal marginalny. Nie jest on jednak mało znaczący, gdyż należy brać pod uwagę kilka ważnych czynników. Mianowicie komitet został zarejestrowany w 2023 roku oraz nie czerpał subwencji z budżetu państwa. Nie były też utrwalone struktury organizacyjne "w terenie", a co za tym wszystkim idzie, rozpoznawalność ugrupowania była znikoma. Mimo wszystko PJJ zarejestrował kandydatów w niemal wszystkich okręgach. Jest to bardzo ważne też dla wyborców, aby mieli oni szerszą ofertę programową. Z reguły początkujące ugrupowania mają mniejsze poparcie społeczne i rzadko się zdarza, aby wynik cechował się tak szybszym wzrostem.

Wydaje mi się, że PJJ zdobywało poparcie w inny sposób niż pozostałe ugrupowania. Mam wrażenie, że część wyborców kierowała się systemem normatywnym, który był deklarowany przez R. Piecha. Ale tak uzyskane poparcie to nie tylko dość solidny i wierny elektorat, to także spora odpowiedzialność. Szczególnie gdy kandydaci tego ugrupowania, pewnego dnia zostaną wybrani na stanowiska publiczne. W jaki sposób będą zarządzać naszym krajem czy regionem? Wszystko okaże się w przyszłości.

Galeria zdjęć

wyniki wyborow2023.png